OKJ továbbtanulási lehetőségek iskolánkban

2010. nov 08 ,

Továbbtanulási lehetőségek a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában
2015. szeptembertől

 

Iskolánk a Magyar Logisztikai Egyesület tagja


Szabályzat és jelentkezési lap letölthető az alábbi hivatkozáson keresztül:

szabályzat, jelentkezési lap letöltése

Jelentkezési határidő: 2015. július 1.
Pótfelvételi időszak: 2015. augusztus 31-ig. 

Az új OKJ alapján tervezett képzések (kétéves, érettségire épülő)
A képzésekre jellemző általános adatok:

 • Iskolai rendszerű szakképzésben a képzési idő 2 év.
 • A jelentkezés feltétele az adott évben betöltött legfeljebb 20. életév. Ezekkel a tanulókkal az iskolánkkal kapcsolatban álló vállalatok tanulószerződést kötnek.
 • Jelentkezhet a 20. életévét betöltött tanuló is nappali rendszerű felnőttoktatás keretében, de vele a vállalatok együttműködési megállapodást kötnek a gyakorlat elvégzésére.
 • Iskolai előképzettség a szakmai évfolyamra (13.) jelentkezéskor: érettségi vizsga
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények a hatályos jogszabályoknak megfelelően

 

 

SZOFTVERFEJLESZTŐ
54 213 05
 
A szakképesítés alapadatai
 
A magyar állam által korlátozás nélkül támogatott képzés.
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05
A szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika
Ágazati besorolás száma és megnevezése:            XIII. Informatika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.
 
A felmérések szerint a mérnöki és IT-fejlesztői szakmák a leginkább keresett munkaerőnek számítanak. A képzés elvégzését követően a jelentkező nagy eséllyel számíthat azonnali elhelyezkedésre, versenyképes fizetéssel. A képzés elvégzése tovább növeli a felsőoktatásba bekerülés esélyét.
 
Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
heti óraszám szabadsáv nélkül
éves óraszám szabadsáv nélkül
heti óraszám
szabadsávval
éves óraszám szabadsávval
9. évfolyam
5 óra/hét
180 óra/év
6 óra/hét
216 óra/év
Ögy.
 
70 óra
 
70 óra
10. évfolyam
6 óra/hét
216 óra/év
7 óra/hét
252 óra/év
Ögy.
 
105 óra
 
105 óra
11. évfolyam
7 óra/hét
252 óra/év
8 óra/hét
288 óra/év
Ögy.
 
140 óra
 
140 óra
12. évfolyam
10 óra/hét
320 óra/év
11 óra/hét
352 óra/év
5/13. évfolyam
31 óra/hét
992 óra/év
35 óra/hét
1120 óra/év
Összesen:
2275 óra
 
2543 óra
   
 
évfolyam
heti óraszám szabadsáv nélkül
éves óraszám szabadsáv nélkül
heti óraszám
szabadsávval
éves óraszám szabadsávval
1/13. évfolyam
31 óra/hét
1116 óra/év
35 óra/hét
1260 óra/év
Ögy
 
160 óra
 
160 óra
2/14. évfolyam
31 óra/hét
992 óra/év
35 óra/hét
1120 óra/év
Összesen:
2268 óra
 
2540 óra
 
A szakképzés tartalma:
Modulszám
Modul neve
Tantárgyak
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
 
11499-12
Foglalkoztatás II.
 
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 
10815-12
Információtechnológiai alapok
Információtechnológiai alapok
Információtechnológiai gyakorlat
10826-12
Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
Munkaszervezési ismeretek
Munkaszervezési gyakorlat
10817-12
Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
Adatbázis- és szoftverfejlesztés
Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat
Hálózati ismeretek I.
Hálózati ismeretek I. gyakorlat
10835-12
Alkalmazás fejlesztés
Operációs rendszerek
Operációs rendszerek gyakorlat
Alkalmazásfejlesztés
Alkalmazásfejlesztés gyakorlat
Web alkalmazásfejlesztés
Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat
Programozási nyelvek gyakorlat
Multimédia gyakorlat
Adatbázis fejlesztés
Adatbázis fejlesztés gyakorlat
Szakmai idegen nyelv
 

Logisztikai ügyintéző: 54 345 01


Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 160 óra
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-       rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
-       tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
-       kezelni a reklamációs eseteket
-       elvégezni a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket
-       az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
-       nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
-       kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
-       döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
-       munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK


A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10026-12

Az áruforgalom lebonyolítása

10030-12

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése

10032-12

Marketing

10034-12

A logisztikai ügyintéző feladatai

10035-12

Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás

10036-12

Termelési és nagykereskedelmi raktározás


 

Postai üzleti ügyintéző: 54 841 09


Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 
40% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - A 13. évfolyamot követően  160 óra
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Rendelkezik a szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátásához meghatározott valamennyi kompetenciával az elvárt szinten.
Elvégzi a munkaköréhez tartozó –pl. felvételi, értékesítési, kézbesítési, ellenőrzési és egyéb- tevékenységeket.
Támogatja és tevékenyen közreműködik az egyénre és a szervezet egészére vonatkozó elvárás teljesítésében.
A tanulókkal a szakmai képzés két évére a Magyar Posta Zrt. tanulószerződést köt, amelynek alapján ösztöndíj jellegű havi pénzbeli támogatást, étkezési utalványt és munkaruhát biztosít. A szakmai vizsga letétele után a jó eredménnyel végzett tanulók munkába állását segíti. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • együttműködni munkahelyi vezetőivel, munkatársaival a szervezet terv elvárásainak teljesítésében
 • a tevékenység elvégzését támogató informatikai rendszerek kezelésére
 • hatékony, ügyfélorientált módon szolgáltatást nyújtani
 • a munkaköréhez kapcsolódó felvételi tevékenység elvégzésére
 • a munkaköréhez kapcsolódó értékesítési tevékenység elvégzésére
 • a munkaköréhez kapcsolódó kézbesítési tevékenység elvégzésére
 • a munkaköréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység elvégzésére
 • a munkaköréhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenység elvégzésére
 • a munkaköréhez kapcsolódó egyéb tevékenység elvégzésére

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEKA szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosítója

megnevezése

10026-12

Az áruforgalom lebonyolítása

10030-12

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése

10032-12

Marketing

10845-12

Postai ügyintézés


 

A képzésekről részletes tájékoztatót:

 

 • Személyesen a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban 7633 Pécs, Veress Endre u. 15.
 • Telefonon 72/255 166 számon

Perjés Zsolt szakmai igh-től, vagy

 

Megosztás, e-mailben küldés, nyomtatás