Szóbeli felvételi 2018

2017. dec. 20 Iskolavezetés, Betlehem Márta

A 2018/2019-es tanévre felvételiző diákok számára a szóbeli témakörökről a bővebb tájékoztató mostantól megtalálható a honlapunkon.

Kód

Osztály

Szóbeli felvételi tematika

 0011

 Általános   sportágismeretei

Az alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítményt 0-50 pontig értékeljük. A vizsga két részből áll. A végleges pontszámításhoz figyelembe vesszük a kiemelkedő sporttevékenységet. A lányok és fiúk külön listán szerepelnek, a végső pontszámításnál egyesítjük a listákat.

1. gyakorlati vizsga: 40 pont
2. szóbeli elbeszélgetés: 10 pont
3. plusz pont: 1-5 pont

Ha a jelölt a gyakorlati alkalmassági vizsgán 30 pontot szerez (75%), 1-5 pontot (2-10%) jóváírunk a következő szempontok szerint:

 - Diákolimpia 1-3 hely
 - OB 1-3 hely
 - Nemzetközi verseny 1-6 hely
 - EB 1-10 hely
 - VB -1-10 hely
 - Válogatottság
 - Válogatott kerettagság

A jogosultságok legkedvezőbbikét hivatalos igazolás esetén vesszük figyelembe.

A gyakorlati vizsga feladatai

I. Gimnasztika

 1. gyakorlat: mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, időre
 2. gyakorlat: hanyattfekvésből emelkedés lebegőülésbe, időre
 3. gyakorlat: nyújtón-függésben karhajlítás és nyújtás
 4. gyakorlat: kötélmászás/függeszkedés

II. Torna

 1. gyakorlat: guruló átfordulás előre
 2.  gyakorlat: guruló átfordulás hátra
 3. gyakorlat: fejenállás/fejállás
 4. gyakorlat: kézenállás/kézállás
 5. ​gyakorlat: dobbantó használat

III. Atlétika

 1. gyakorlat: helyből távolugrás
 2. gyakorlat: két kezes hajítás hátra
 3. ​gyakorlat: ingafutás

IV. Sportjátékok

 1. gyakorlat: kézilabda – „falrapassz”, időre
 2. ​gyakorlat: kosárlabda – szlalom labdavezetés időre

A szóbeli elbeszélgetés témakörei

I. Sportesemények napjainkban
II. Egyéni ambícióim
III. Sportágam felkészítési és versenyrendszere 
IV. Gyakorlati alkalmassági vizsgával kapcsolatos ismeretek

Részletesebb információk elérhetőek az alábbi mellékletekben:
Általanos sportágismereti osztály alkalmassági vizsgaanyag letöltése (PDF fájl)
Gyakorlati vizsga kép anyag letöltése (video fájl)

 0012

 Kosárlabda

0013

 Angol

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása (max. 3 perc .)
2. Angol nyelvű beszélgetés, ahol a témák például a következők lehetnek: My family/My life/Friends; My home/Houses; Shopping; Healthy life(style/Sports; Food/Eating habits/Eating out; Technology and science; Free time activities/Hobbies; Travel/Holiday…
3. Szituációs játék: például a következők lehetnek: Útbaigazítás; Bemutatkozás; Telefonbeszélgetés; Diákélet, iskolai élet és tevékenységek; Ügyintézés (hivatalos és magánügyek); Az orvosnál; Programszervezés (mozi, színház program, városnézés)…

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 8-10 perc lehet."

 0014

 Német

1. Bemutatkozás (ráhangolás a vizsgára)
2. Beszélgetés az egyik vizsgáztatóval az egyik témakörből
3. Párbeszéd az egyik vizsgáztatóval az egyik témakörből
Témakörök: Bemutatkozás; Szabadidő, hobbi; Család, napirend; Étkezési szokások; Utazás, szünidő;

Időjárás, évszakok; Lakóhely és környezete; Sport; Iskola

A témaköröket, feladatokat mindkét esetben a vizsgázók húzzák.

 0015

 Biológia – fizika

Biológia: rendszertan, életközösségek, állati szövetek, zárvatermő növények szervei, az ember táplálkozása, légzése, keringése, kiválasztása, mozgása és kültakarója.
Fizika: egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú gyorsuló mozgás (szabadesés), erő, Newton- törvények, munka, energia, hő, teljesítmény, egyensúly, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye, egyenáramú áramkörök.
Kémia Anyagok csoportosítása, az atomok felépítése, a periódusos rendszer, kémiai kötések, anyagi halmazok, halmazállapot-változások, oldatok, víz és vízszennyezés, levegő és levegőszennyezés, kémiai reakciók.

Szóbeli felvételi vizsga menete biológiából és kémiából:
Tételhúzás (több feladatból álló kérdéssor, mely lefedi a felvételi témaköreit) (20 perc felkészülési idő). A feladatokra adott válaszok szóbeli kifejtése. (Tantárgyanként maximálisan 10 perc.) A két vizsga egy teremben zajlik.

 0016

 Biológia – kémia

 0017

 Matematika -   informatika

Az általános iskolában tanultak: Műveletek természetes-, egész-, tört-, tizedes tört számokkal; Hatványozás; Műveletek algebrai kifejezésekkel; Egyenletek, egyenlőtlenségek, Szöveges feladatok; Elemi függvények; Oszthatóság; Logikai feladatok; Egyszerű összeszámlálási feladatok; Egybevágósági transzformációk; Nevezetes síkidomok tulajdonságai; Pithagorasz tétel; Kocka, téglatest, hasáb felszíne, térfogata

 0018

 Humán tartárgyak

Ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése, rövid beszélgetés a szöveg alapján.

Mindegyik osztálytípus a szakiránynak megfelelően emelt óraszámú.

Megosztás, e-mailben küldés, nyomtatás


 


Új komment írása


* kommented nem kerül ki azonnal, ám azt rögtön továbbítjuk moderálásra, és ha nem sérti moderálási elveinket, a legrövidebb időn belül itt láthatod