Babits Alapítvány 1%-os közzétételi jelentés

2013. aug. 06 Iskolavezetés, Szabóné Bárdos Csilla
Babits Alapítvány 1%-os közzétételi jelentés

A Babits Alapítvány Közleménye
a 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2012. évi felhasználásáról
 

A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    kulturális tevékenység
-    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    sport, táborozási költségek támogatása

Az átutalt összeg 2012. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2011-ben) juttatott összeg: 1.267.447 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2012-ben) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2012-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 1.267.447 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:
-    diákétkeztetési támogatás
-    jó tanulmányi eredményű, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása
-    tanulmányi versenyeken részt vevő tanulók költségeihez történő hozzájárulás
-    kulturális versenyeken részt vevő tanulók költségeihez történő hozzájárulás
-    az iskola külföldi magyar kulturális kapcsolatainak támogatása
-    tanulás céljából külföldre utazó diákok költségeihez történő hozzájárulás
-    jó tanuló és versenyző diákok jutalomdíjban, könyvjutalomban való részesítése
-    táborozási, tanulmányi kirándulási költségekhez történő hozzájárulás

Megosztás, e-mailben küldés, nyomtatás


 


Új komment írása


* kommented nem kerül ki azonnal, ám azt rögtön továbbítjuk moderálásra, és ha nem sérti moderálási elveinket, a legrövidebb időn belül itt láthatod